FOARUT 1 KAMPIOEN ! Compleet overzicht

Contributie via club collect.

Deze brief is geld voor ieder lid van de Club. Let op!

Contributie-inning door ClubCollect vanaf voetbalseizoen 2018-2019
De afgelopen tijd zijn wij als bestuur bezig geweest om te onderzoeken of bepaalde zaken binnen
onze organisatie verbeterd kunnen worden. Ook de contributie-inning is hierbij aan bod gekomen en
wij zijn van mening dat we hierin stappen kunnen maken. Om die reden gaan wij vanaf komend
seizoen samenwerken met ClubCollect, een organisatie die ruime ervaring heeft met contributie
innen. ClubCollect is geen incassobureau maar een ondersteunende partij die ervoor zorgt dat
contributie innen makkelijker gaat. Voor zowel u als de vereniging levert dit veel voordelen op. Het
grootste voordeel voor u is het betaalgemak en de mogelijkheid tot gespreid betalen (hiervoor wordt
wel een kleine administratieve vergoeding in rekening gebracht).


Wat gaat er veranderen?
ClubCollect neemt de administratieve verwerking van de contributie-inning over. Via e-mail, sms
en/of per post zal ClubCollect u betaalverzoeken sturen namens onze vereniging. Met de link in de
berichten die u ontvangt kunt u naar uw persoonlijke betaalpagina gaan. In deze beveiligde omgeving
kunt u aangeven op welke manier u wenst te betalen. U kunt namelijk kiezen tussen betaling ineens
of een gespreide betaling. Gespreide betalingen gaan altijd door middel van automatische incasso,
maar bij de betaling ineens heeft u de keuze tussen een betaling via automatische incasso en een
betaling via IDEAL. Bij de keuze voor gespreid betalen ontvangt u altijd een aankondiging voordat een
bedrag wordt afgeschreven, zodat u altijd op de hoogte bent. Op uw persoonlijke betaalpagina kunt
u ook alle facturen inzien en zo nodig vragen stellen over een bepaalde factuur.
Omdat ClubCollect u betaalverzoeken zal sturen namens de vereniging, zullen er enkele
persoonsgegevens worden gedeeld zoals het adres, telefoonnummer en emailadres. Deze
persoonsgegevens zullen nooit worden verspreid, nooit worden gebruikt voor commerciële
doeleinden en zijn alleen inzichtelijk voor de penningmeester.


Voor meer informatie over ClubCollect verwijzen wij u naar www.clubcollect.com/nl/members.
Mocht u nog vragen hebben met betrekking tot de samenwerking met ClubCollect dan kunt u terecht
bij de penningmeester. Indien er tijdens de samenwerking vragen of onduidelijkheden zijn staan
zowel wij als ClubCollect hier altijd voor open.

Met vriendelijke groet,

Bestuur v.v. Foarut

Terug naar overzicht
Naar homepage
Hoofdsponsor Senioren
Hoofdsponsor Jeugd
Kleding leverancier
Ook een eigen website voor je club?
Kijk op www.clubopmaak.nl
© 2018 Foarút Menaldum
Home Sitemap Inloggen Contact